ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի միջուկային եվ ճառագայթային անվտանգության Պետական Կարգավորման Տեսչությունը Հայաստանի Հանրապետության Պետատոմհսկողություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 116-րդ հոդվածով հիմք ընդունելով ՙԻրավական ակտերի մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածը

ո ր ո շ ու մ ե մ.

1. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի միջուկային ճառագայթային անվտանգության պետական կարգավորման տեսչությունը Հայաստանի Հանրապետության պետատոմհսկողությունը վերակազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի:

2.Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2002 թվականի մարտի 16-ի ՙՀայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքը սահմանելու մասին՚ ՆՀ-1063 հրամանագրի II բաժինը լրացնել հետ¢յալ բովանդակությամբ նոր` 11-րդ կետով.

ՙ11.Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե:

3.Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը` մեկամսյա ժամկետում ընդունել սույն հրամանագրից բխող համապատասխան որոշումներ:

4. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2008թ. մայիսի 20
Երևան← Back to list