ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

(01) ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ
 
 
 
1. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

1.      

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ
(ծածկագիր` 01-7-Ղ1-1)
 

2.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-7-Ղ3-1)
 

3.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-7-Մ1-1)

4.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-7-Մ3-1)

5.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ներման և քաղաքացիության բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-7-Ղ3-2)
 

6.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ներման և քաղաքացիության բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-7-Մ3-3)

7.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության մոնիթորինգի և վերլուծության բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-7-Ղ3-3)
 

8.     

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության մոնիթորինգի և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-7-Մ1-2)
 
2. ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
9.    

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Ղ1-1)
10. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի պետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Ղ3-1)
 
11.    

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր` 01-8-Մ1-5)
 
12.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Մ3-1)
13.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության ռազմավարական նախաձեռնությունների և վերլուծությունների բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Մ3-6)
14.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության հատուկ ծրագրերի իրականացման բաժնի պետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Ղ3-2)
 
15.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության հատուկ ծրագրերի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Մ1-6)
16. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության հատուկ ծրագրերի իրականացման բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Մ3-3)
17.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության մշակութային և սոցիալական նախաձեռնությունների բաժնի պետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Ղ3-3)
 
18.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության մշակութային և սոցիալական նախաձեռնությունների բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-8-Մ5-2)
 
3. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
19.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 01-9-Ղ1-1)
20. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության   արտա­քին կապերի բաժնի պետ 

(ծածկագիր՝ 01-9-Ղ3-1)
21.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության   արտա­քին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-9-Մ1-1)
22. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության   արտա­քին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-9-Մ1-2)
23. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-1)
24. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-2)
25. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-3)
26. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արտաքին կապերի բաժնի ավագ մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-4)
27. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արարողակարգի բաժնի պետ 

(ծածկագիր՝ 01-9-Ղ3-2)
28. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արարողակարգի բաժնի գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ2-1)
29. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արարողակարգի բաժնի ավագ մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-5)
30. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արարողակարգի բաժնի ավագ մասնագետ 
(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-7)
31.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտա­քին կապերի և արարողակարգի վարչության արարողակարգի բաժնի ավագ մասնագետ 

(ծածկագիր՝ 01-9-Մ3-8)

                                                                                     
4. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
32. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 01-10-Ղ2-1)
33. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-10-Մ1-1)
34. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-10-Մ1-2)
35. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-10-Մ1-3)
36. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-10-Մ1-4)
37. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության ավագ մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-10-Մ3-1)
38. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության ավագ մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-10-Մ5-1)
 

5. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

39. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Ղ1-1)
40. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-11-Ղ3-1)
 
41.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ1-1)
42. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ3-1)
43. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-11-Ղ3-2)
 
44. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ1-2)
45. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-11-Մ1-4)
 
6. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
46. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետ

(ծածկագիր` 01-12-Ղ2-1)
 
47. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ

(ծածկագիր` 01-12-Ղ3-1)
 
48. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12-Մ1-1)
49. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12-Մ1-2)
50. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12-Մ3-1)
51.  

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի պետ

 
(ծածկագիր` 01-12-Ղ3-2)
52. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12-Մ1-3)
53. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-12-Մ1-4)
 
7. ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
54. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության պետ
(ծածկագիր` 01-13-Ղ2-1)
 
55. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետ
(ծածկագիր` 01-13-Ղ3-1)
 
56. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր` 01-13-Մ1-2)
 
57. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-13-Մ3-1)
58. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-13-Ղ3-2)
 
59. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-13-Մ3-2)

60.                 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր՝ 01-13-Մ3-4)
61. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության քաղաքացիների դիմում-բողոքների բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-13-Ղ3-3)
 
62. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության քաղաքացիների դիմում-բողոքների բաժնի գլխավոր մասնագետ

(ծածկագիր` 01-13-Մ1-1)
 
 
8. ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ
63. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի առաջին բաժնի պետ
(ծածկագիր՝ 01-14-Ղ3-1)
 
64. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ
(ծածկագիր՝ 01-14-Մ2-1)
 
 
9. ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
65. 
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ
(ծածկագիր` 01-15-Ղ2-1)
 
66. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարչության տնտեսական բաժնի պետ

(ծածկագիր` 01-15-Ղ3-1)
 
67. 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարչության տնտեսական բաժնի ավագ մասնագետ

(ծածկագիր` 01-15-Մ3-1)
 
 
10. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ
 

68.                 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ
(ծածկագիր՝ 01-16-Ղ4-1)
 

69.                 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր աուդիտոր
(ծածկագիր՝ 01-16-Մ2-1)