27
06, 2022

Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրել է մի շարք օրենքներ

Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հունիսի 27-ին ստորագրել է «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին,«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Աուդիտորական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 2021 թվականի մայիսի 7-ի ՀՕ-208-Ն օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կա¬տա-րելու մասին, «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատաելու մասին, «Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական ան-ձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրեն-քում փոփոխություններ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, «Ավիացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Արտոնագրերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հանրային խորհրդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հաշտարարության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփո¬խություն կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Վիճակախաղերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ազդարարման համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետա¬կան ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ապահովված հիպոտեկային պարտատոմսերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում փոփո-խություններ կատարելու մասին, «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրա-կան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրեն-քում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում-ներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Փրկարար ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխու-թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների փաթեթը:
 

← Retour à la liste d'actualité