ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Տ. Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ նշանակելու մասին

Ղեկավարվելով Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրության 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետով՝ որոշում եմ.

1. Տիգրան ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ նշանակել Հայաuտանի Հանրապետության վարչապետ:

2. Uույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում uտորագրման պահից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2013թ. ապրիլի 19
Երևան← К списку