ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հանրային խորհրդի անդամ Խ. Հարությունյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին

Հիմք ընդունելով Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 2009 թվականի մարտի 11-ի «Հանրային խորհրդի կանոնադրությունը հաստատելու և Հանրային խորհրդի անդամներ նշանակելու մաuին» ՆԿ-36-Ն կարգադրության 1-ին կետով հաստատված՝ Հանրային խորհրդի կանոնադրության 11-րդ և 48-րդ կետերը՝ ո ր ո շ ու մ ե մ.

Վաղաժամկետ դադարեցնել Հանրային խորհրդի անդամ Խոսրով ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ լիազորությունները:
Այդ կապակցությամբ Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 2009 թվականի մարտի 11-ի «Հանրային խորհրդի կանոնադրությունը հաստատելու և Հանրային խորհրդի անդամներ նշանակելու մաuին» ՆԿ-36-Ն կարգադրության 2-րդ կետով հաստատված՝ Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի կողմից նշանակված՝ Հանրային խորհրդի անդամների կազմից հանել «Խոսրով ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ» բառերը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2012թ. մայիսի 31
Երևան← К списку