ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՆՈՒՆԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Սահմանադրության 145-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ինչպես նաև «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասը.
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի առաջին բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 01-15-Ղ3-1) Նունիկ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2022 թվականի մայիսի 23-ը ներառյալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2021թ. մայիսի 5
Երևան
ՆԿ-20-Ա← К списку