17
04, 2012

Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է Ազգային Ժողովի ընդունած «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքը և մի շարք այլ օրենքներ

Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած մի շարք օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքներ:
Հանրապետության ղեկավարը, մասնավորապես, ստորագրել է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին, «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Անհատական տվյալների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ oրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Հակագնագցման (հակադեմփինգային) և փոխհատուցման միջոցների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կա¬տարելու մասին, «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Կուսակցությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին, «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին, «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին, «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Դատական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքները: 

← Վերադառնալ