ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Տ. Մուկուչյանին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ նշանակելու և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2011 թվականի հուլիսի 13-ի ՆՀ-127-Ա հրամանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

Ղեկավարվելով Հայաuտանի Հանրապետության ընտրական oրենuգրքի 40-րդ հոդվածի 1-ին և 7-րդ մասերով, հիմք ընդունելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ նշանակելու մասին Հայաuտանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի նախագահի առաջարկությունը` ո ր ո շ ո ւ մ ե մ.

Տիգրան ՄՈՒԿՈՒՉՅԱՆԻՆ նշանակել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ:

Այդ կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2011 թվականի հուլիսի 13-ի «Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներ նշանակելու մասին» ՆՀ-127-Ա հրամանագրի «Գարեգին ԱԶԱՐՅԱՆԻՆ» բառերը փոխարինել «Տիգրան ՄՈՒԿՈՒՉՅԱՆԻՆ» բառերով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2011թ. սեպտեմբերի 16
Երևան← Վերադառնալ