ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Հանրապետության Նախագահի մրցանակ շնորհելու մասին

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2001 թվականի հունվարի 19-ի "Հանրապետության Նախագահի մրցանակ հիմնելու մասին" ՆՀ-799 հրամանագիրը եւ հաշվի առնելով համապատասխան բնագավառների հանձնախմբերի ներկայացրած առաջարկությունները` ո ր ո շ ու մ ե մ.

Հանրապետության Նախագահի 2009 թվականի մրցանակ շնորհել`

1) բնական գիտությունների զարգացման բնագավառում` Վարուժան ԱԹԱԲԵԿՅԱՆԻՆ` "Կենտ պարբերությամբ ազատ պարբերական խմբեր" գիտական հոդվածաշարի համար.

2) տեխնիկական գիտությունների եւ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների բնագավառում` Վազգեն ՄԵԼԻՔՅԱՆԻՆ` "Ցածր էներգասպառմամբ եւ բարձր արագագործության ինտեգրալ սխեմաների նախագծման մեթոդներ" գիտական հոդվածաշարի համար.

3) արվեստի բնագավառում` Գետիկ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻՆ եւ Ջիմ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻՆ` "Ներսես Աշտարակեցի" հուշարձանի համար.

4) բժշկագիտության բնագավառում` Սմբատ ՋԱՄԱԼՅԱՆԻՆ` Հայաստանի Հանրապետությունում առիթմոլոգիայի եւ էլեկտրաֆիզիոլոգիայի զարգացման համար.

5) ֆիզիկայի զարգացման բնագավառում` Ռադիկ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆԻՆ, Էդվարդ ԿՈԿԱՆՅԱՆԻՆ, Գագիկ ԴԵՄԻՐԽԱՆՅԱՆԻՆ եւ Վահան ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆԻՆ` "Ղեկավարվող բնութագրերով լազերային ակտիվ եւ ոչ գծային օպտիկական նյութերի ստեղծում եւ հետազոտում" գիտական հոդվածաշարի համար.

6) գրականության բնագավառում` Վահագն ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆԻՆ` "Տաբու" վեպի համար.

7) հումանիտար գիտությունների զարգացման բնագավառում` Համլետ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ` "Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը, իմաստաբանությունը" գրքի համար:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2010թ. ապրիլի 10
Երևան← Վերադառնալ