ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Ա. ԱՄԻՐՅԱՆԻՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒUՏԱՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաuտանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 5-րդ կետով, հիմք ընդունելով «Հեռուuտատեuության և ռադիոյի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 29-րդ հոդվածի 6-րդ մասերը և հաշվի առնելով Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՆԿ-183-Ա կարգադրությամբ uտեղծված ժամանակավոր հանձնաժողովի որոշումը` ո ր ո շ ու մ ե մ.

Արմեն ԱՄԻՐՅԱՆԻՆ նշանակել Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի անդամ` վեց տարի ժամկետով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2015թ. դեկտեմբերի 16
Երևան
ՆՀ- 815 -Ա← Վերադառնալ