ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳՐՈՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2000 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի շնորհակալագրերի մասին» ՆՀ-764 հրամանագիրը` ո ր ո շ ու մ ե մ.

Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության և պատմության ֆակուլտետների հիմնադրման 95-ամյակի կապակցությամբ, երկարամյա և արդյունավետ գիտամանկավարժական գործունեության համար Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի շնորհակալագրով պարգևատրել՝

Հենրիկ Մուշեղի ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ ԵՊՀ Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, պատմական գիտությունների դոկտոր

Հայկ Գրիգորի ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻՆ ԵՊՀ հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Յուրիկ Սրապիոնի ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻՆ ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գարուն Աշոտի ԲԱԲԱՅԱՆԻՆ ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Աստղիկ Սարգսի ԲԵՔՄԵԶՅԱՆԻՆ ԵՊՀ գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Վաչագան Սարգսի ԳԱԼՍՏՅԱՆԻՆ ԵՊՀ մինչհամալսարանական կրթության վարչության պետ

Հովիկ Բաբկենի ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների թեկնածու

Էդվարդ Գալուստի ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻՆ ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների թեկնածու

Արտավազդ Գեորգիի ԴԱՐԲԻՆՅԱՆԻՆ ԵՊՀ Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների թեկնածու

Ալբերտ Արշավիրի ՄԱԿԱՐՅԱՆԻՆ ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

Հայրապետ Գևորգի ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ ԵՊՀ Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Սարգիս Մխիթարի ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԻՆ ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

Լարիսա Հրանտի ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆԻՆ ԵՊՀ հայ նորագույն գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

Համլետ Լենսերի ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Վազգեն Հմայակի ՍԱՖԱՐՅԱՆԻՆ ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր

Ալբերտ Անդրանիկի ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻՆ ԵՊՀ համաշխարհային պատմության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2014թ. սեպտեմբերի 8
Երևան
ՆԿ- 127 -Ա← Վերադառնալ