ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կոչումներ շնորհելու մասին

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 16-րդ կետով և հիմք ընդունելով "Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կոչումների մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքը`

ո ր ո շ ու մ ե մ.

Երեւանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի 90-ամյա հոբելյանի առթիվ, ինչպես նաեւ պատմագիտության բնագավառում ունեցած մեծ վաստակի, երկարամյա եւ արդյունավետ գիտական մանկավարժական գործունեության համար Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կոչումներ շնորհել`

Գիտության վաստակավոր գործչի`

Բաբկեն Հարությունի ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ-Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Վաստակավոր մանկավարժի`

Գարեգին Մովսեսի ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ-պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2009թ. դեկտեմբերի 10
Երևան← Retour à la liste d'actualité